Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/scenatet.dk/public_html/wp-content/plugins/wysija-newsletters/helpers/shortcodes.php on line 100
SCENATET Nyhedsbrev Oktober 2014 // Newsletter October 2014

Nyhedsbrev

 Oktober / 2014

 For English version – see below

OKTOBER I KINA OG KØBENHAVN

Netop hjemvendt fra en fantastisk koncert på Warsaw Autumn-festivalen i Polen, er SCENATET nu klar til sin første turné til Kina nogensinde. Tre koncerter venter i Shanghai, inden efteråret afsluttes på fornemste manér med åbningskoncerten på årets Wundergrund festival.

I sidste uge markerede SCENATET afslutningen af det toårige EU-publikumsudviklingsprojekt New:Aud ved at spille projektets afslutningskoncert på årets Warsaw Autumn-festival i Polen.
Koncerten var en såkaldt Concert Walk, kreeret af Anna Berit Asp Christensen, der skabtes stedsspecifikt til Universitetsbiblioteket i Warszawa – en fantastisk bygning med tilhørende have - på taget! Se billederne fra den velbesøgte koncert her.

I denne uge går turen så til Kina. SCENATET er, som en del af Kulturstyrelsens kultursatsning i Kina, inviteret til at spille tre koncerter på én af Kinas vigtigste festivaler for ny musik, Shanghai New Music Week. Koncerterne tæller en portrætkoncert af komponisterne Georges Aperghis og Bent Sørensen, ensemblets DokumentarKoncert #1 af Bent Sørensen og en masterclass-koncert, hvor SCENATET er udvalgt til at opføre de vindende værker fra årets store, internationale kompositionskonkurrence. Læs mere om koncerterne nedenfor

Oktober afsluttes med åbningskoncerten på årets Wundergrund-festival i København. Koncerten bliver en portrætkoncert af og med den irske komponist og performer Jennifer Walshe, som tidligere på året kuraterede årets SPOR festival.
Jennifer Walshe er kendt for sine vilde eksperimenter med musikalske og teatralske kompositioner og performances – SCENATET, som har arbejdet med Walshe siden 2007, glæder sig meget til at præsentere hende for det københavnske publikum.

Husk også at følge med på SCENATETs soundcloud-profil – her kan man bl.a. høre optagelsen af SCENATETs koncert sammen med DR UnderholdningsOrkestret på årets KLANG festival i maj, hvor Niels Rønsholdts nye symfoniske version af Me Quitte blev uropført. Lyt her og se billederne fra koncerten her.

---
Concert Portrait of Georges Aperghis and Bent Sørensen

Portrætkoncert med Georges Aperghis og Bent Sørensen

Som en del af den syvende NEW MUSIC WEEK på Shanghai Musikkonservatorium opfører SCENATET en koncert med musik af Georges Aperghis and Bent Sørensen. Koncerten finder sted d. 11. oktober kl. 19.15 i He Luting Concert Hall.

Aperghis (født i 1945) er en europæisk pioner inden for eksperimenterende musikteater. I hans teatralske musik blandes det absurde med det gribende og det satiriske med en følelsesmæssig impuls.
Sørensen (født i 1958) er SCENATETs huskomponist og er blandt de vigtigste danske komponister internationalt set. Han er kendt for på én og samme tid at være nyskabende rent musikalsk og melankolsk tilbageskuende i sine værkers tematikker.
Læs mere her

---
Documentary Concert #1: Bent Sørensen

Dokumentar-Koncert #1: Bent Sørensen

På Shanghai New Music Week opfører SCENATET DokumentarKoncert #1: Bent Sørensen, som er en original genfortolkning af den klassiske portrætkoncert. Koncerten finder sted d. 12. oktober kl. 15.30 i North Building Lecture Hall, Shanghai Musikkonservatorium.

Med konceptet DokumentarKoncert søges der at åbne op for et samvær med komponisten i selskab med hans musikalske værker. En helt simpel - og dog meget personlig - dokumentarisk skildring af komponisten i situationer, vi alle genkender, der vil forkorte eller forandre vejen til det abstrakte og måske svært tilgængelige værk. Fornemmelsen af at indtræde i hans privatsfære, i hans hjem og muligheden for at se hans kropssprog radikaliserer den sanselige dimension i det hørte. Læs mere her

---
Master-Class for International Students' Works Concert

Vinderkoncert for den internationale kompositions-konkurrence

Som en del af den syvende NEW MUSIC WEEK er SCENATET udvalgt til at opføre de fem vindende værker fra den internationale kompositionskonkurrence for studerende. Værkerne opføres d. 13. oktober kl. 10.00 i Academic Hall, Shanghai Conservatory of Music. Læs mere her

---
Wundergrund Opening Concert

Wundergrund åbningskoncert

SCENATET spiller åbningskoncert på årets Wundergrund festival i København d. 24. oktober kl. 21.00 i Hofteatret.

Koncerten er en portrætkoncert af og med den irske komponist Jennifer Walshe. Jennifer Walshe er kendt for sine vilde eksperimenter med musikalske og teatralske kompositioner og performances, og hendes værker er således som støbt til SCENATET.
SCENATET har samarbejdet med Jennifer Walshe siden 2007. Læs mere her

SCENATET glæder sig til at se dig i oktober!

Følg SCENATET på Facebook  Google  Linkedin

---
---

Newsletter

October / 2014

OCTOBER IN CHINA AND COPENHAGEN

Just returned from a great concert at the Warsaw Autumn Festival in Poland, SCENATET is now ready for the ensemble's first tour ever to China. Three concerts are waiting in Shanghai before the autumn ends in the most exquisite style with the opening concert of this year's Wundergrund festival.

Last week SCENATET marked the end of the EU-project New:Aud by playing the closing conference concert at this year's Warsaw Autumn Festival in Poland.
The concert was a site-specific Concert Walk, created by Anna Berit Asp Christensen, for the Warsaw University Library - a fantastic building with a garden - on the roof! View the photos from the popular concert here.

This week SCENATET is heading for China. As a part of the Danish Agency for Culture’s cultural focus on China, SCENATET is invited to play three concerts at one of the most important festivals for contemporary music in China, Shanghai New Music Week. The concerts counts a portrait concert of the composers Georges Aperghis and Bent Sørensen, the ensemble's Documentary Concert #1 with Bent Sørensen, and a masterclass-concert, in which SCENATET is selected to perform the five winning works from this year's major international composition competition. Read more about the concerts below

October ends with the opening concert of the Wundergrund festival in Copenhagen. The concert will be a portrait concert of and with the Irish composer and performer Jennifer Walshe, who earlier this year curated the SPOR festival.
Jennifer Walshe is known for her wild experiments with musical and theatrical compositions and performances - SCENATET, who has worked with Walshe since 2007, is very pleased to introduce her to the audience of Copenhagen.

Also - remember to follow SCENATET's soundcloud-profile! Here you can listen to the recording of SCENATET's concert with The Danish National Chamber Orchestra at the KLANG festival in May, in which Niels Rønsholdt's new, symphonic version of Me Quitte was premiered. Listen here and view the photos from the concert here

---
Concert Portrait of Georges Aperghis and Bent Sørensen

Concert Portrait of Georges Aperghis and Bent Sørensen

As a part of the 7th NEW MUSIC WEEK at Shanghai Conservatory of Music SCENATET will perform a concert with music by Georges Aperghis and Bent Sørensen on October 11th at 19.15 in He Luting Concert Hall, Shanghai.

Aperghis (born 1945 in Athens, based in Paris since 1963) is an European pioneer in experimental music theater. In his music the theatrical elements often mix the absurd with the poignant and the … Read more

---
Documentary Concert #1: Bent Sørensen

Documentary Concert #1: Bent Sørensen

As a part of Shanghai New Music Week SCENATET will perform Documentary Concert #1 on October 12th at 15.30 in the North Building Lecture Hall, Shanghai Conservatory of Music.

The concert is an original reinterpretation of the classic portrait concert. The idea is invented and developed by the filmmaker Michael Madsen (Into Eternity, 2009) and artist Anna Berit Asp Christensen. The documentary concert merges three different types of expression according to portrait: silent film, the musical work, and the … Read more

---
Master-Class for International Students' Works Concert

Master-Class for International Students' Works Concert

As a part of the 7th NEW MUSIC WEEK at Shanghai Conservatory of Music SCENATET will perform the five winning works from the international competition for composition students on October 13th at 10.00 in the Academic Hall, Shanghai Conservatory of Music... Read more

---
Wundergrund Opening Concert

Wundergrund Opening Concert

SCENATET will play the opening concert at the Wundergrund festival 2014 on October 24th at 21.00 in Hofteatret, Copenhagen.

The concert will be a portrait concert of and with composer Jennifer Walshe. The concert will, among other works, feature The Church of Frequency & Protein - a new version of an earlier work - recomposed for Copenhagen. - in which Jennifer Walshe will perform together with SCENATET. SCENATET has worked with Jennifer … Read more.

SCENATET is looking forward to seeing you in October

Follow SCENATET on Facebook  Google  Linkedin

Photos: Grzegorz Mart, SCENATET, Samuel Olandersson

SCENATET is supported by New:Aud, the Culture Programme of the European Union, City of Aarhus, The Danish Arts Foundation, SNYK, Sonningfonden, Danish Conductors Association, Erik Birger Christensens Fund, Danish Composers' Society's Production Pool and Koda's Cultural Funds