Nyhedsbrev

November / 2015

 For English version – see below

INFINITO NERO, NY CD OG TOULOUSE

I denne uge opfører SCENATET - for første gang nogensinde i Danmark - Salvatore Sciarrinos operaværk Infinito Nero i en personlig opsætning skabt sammen med den britiske instruktør Loré Lixenberg. Som nyhedsbrevsmodtager kan du købe billetter med rabat - se nedenfor.

Den forgangne måned har været yderst begivenhedsrig! Musikdramatisk Udvalg har bevilget penge til en ny opera af Niels Rønsholdt, SCENATET og Jeppe Just Instituttet har udgivet den nye CD Songs & Movements og så er prøverne til Danmarkspremieren på Salvatore Sciarrinos Infinito Nero i fuld gang.

Forestillingen er bygget op helt fra bunden i et tæt samarbejde mellem SCENATET og ensemblets faste instruktør Loré Lixenberg, som både instruerer og iscenesætter Infinito Nero i en helt ny version, hvor musik, stilhed, bevægelse, lys og visualitet går op i en højere enhed.

Librettoen til Infinito Nero baserer sig på ekstatiske ytringer frembragt af renæssance-mystikeren Maria Maddalena de' Pazzi (død 1607, kanoniseret 1669) og synges af den karismatiske sangerinde Signe Asmussen. Infinito Nero er Sciarrinos musikalske og dramatiske fortolkning af ​​de’ Pazzis ekstase, og han skaber, med fokus på forholdet mellem klang og stilhed, et dramaturgisk ’gys’. Gennem lyde og musik udfolder SCENATETs musikere ekstasen i et spændingsfelt mellem vanvid og dedikation.

Infinito Nero opføres i alt fire gange i dagene den 13. - 15. november. Som nyhedsbrevsmodtager tilbyder vi dig billetter til rabatpris á 80 kr. (normalpris 120 kr.). Rabatten opnås ved at indtaste kodeordet 'Sciarrino' ved køb af billetter. Følg dette link, vælg hvilken forestilling, du vil opleve, klik på 'Find Billetter' og indtast så koden. Herefter kan du vælge billetterne til særpris.

I næste uge er SCENATET allerede på vej på nye eventyr! Ensemblet rejser til Frankrig, hvor de spiller koncert i Théâtre National de Toulouse.

---
Video Teasers for Infinito Nero

Video-teasere til Infinito Nero

På fredag premierer SCENATET en ny, personlig version af Infinito Nero - One Act Ecstasy af Salvatore Sciarrino. Forestillingen er skabt i tæt samarbejde med SCENATETs faste, britiske instruktør Lore Lixenberg.

Librettoen synges af sopranen Signe Asmussen, som hermed inkarnerer helgenen Maria Maddalena de' Pazzi. Asmussen er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2001 og er anerkendt som en af de mest alsidige sangere i Danmark. Hun er en musikalsk kamæleon, som ubesværet bevæger sig mellem alle genrer, fra barok, lieder og opera til ny musik og salsa.

Lysdesigner Mikkel Jensen har i samarbejde med videokunstner Casper Øbro specialdesignet en visuel kulisse, der sammen med modedesigner Mea Andresens smukke kostumer danner en unik, sakral atmosfære. Se tre små video-teasere til forestillingen her

---
Photos from rehearsals for Infinito Nero on venue

Fotos fra prøverne på Infinito Nero

Prøverne er i fuld gang i den gamle Maskinhal, hvor opførelserne af Infinito Nero finder sted den 13.-15. november.

Maskinhallen emmer af historien om 1800-tallets voksende industrialisering, som medførte nye og større behov for uddannelse af ingeniører. Polyteknisk Læreanstalt flyttede som resultat heraf til det store Sølvtorvskompleks, hvor Maskinhallen blev opført i årene 1904-06. Hallen fungerede som maskinlaboratorium, hvor de studerende lavede forsøg med bl.a. dampmaskiner. I dag er Maskinhallen en del af Statens Naturhistoriske Museum.
Når SCENATET indtager det historiske videnscenter omformes hallen til et æstetisk rum, hvor musik, ord, video og lys forenes i mødet mellem renæssancens ekstaser og nutidens opera.Tag et smugkig ind i forberedelserne lige her.

Se også billederne fra de første prøver og workshops til Infinito Nero, som fandt sted i LiteraturHaus i oktober. De kan ses her.

---
Kvadrat sponsors Infinito Nero

Kvadrat sponsorerer Infinito Nero

SCENATET er stolte over at samarbejde med Kvadrat om opsætningen af infinito Nero.

Kvadrat er Europas førende producent af designtekstiler og samarbejder med en lang række designere, arkitekter og kunstnere, bl.a. Peter Saville, Tord Boontje, David Adjaye, Patricia Urquiola, Olafur Eliasson, Thomas Demand og Ronan & Erwan Bouroullec. Vi er ret stolte over at kunne føjes til denne liste! Læs mere

---
SCENATET and François Sarhan in Toulouse

SCENATET og François Sarhan i Toulouse

Allerede i næste uge er SCENATET i gang med det næste projekt! Ensemblet rejser til Frankrig, hvor L’Nfer - et uddrag fra François Sarhans værk Ephemère enchainé opføres. Koncerten finder sted den 20. november på Théâtre National de Toulouse i Toulouse. Læs mere

---
Photos from G((o))ng Tomorrow 2015

Fotos fra G((o))ng Tomorrow 2015

Fredag den 30. oktober spillede SCENATET og Jeppe Just Instituttet releasekoncert for den nye CD Songs & Movements med værker af Jeppe Just Christensen.

CD'en indholder bl.a. det helt nye værk Three Songs in 9 Movements, som blev uropført ved releasekoncerten. Læs mere om CD'en her.

Koncerten var en del af G((o))ng Tomorrow festivalen. Se billederne fra koncerten her

---
SCENATET gets support for new opera

SCENATET modtager støtte til ny opera

SCENATET er meget glade for at fortælle, at Statens Kunstfonds Musikdramatiske Udvalg har støttet bestillingen og realiseringen af en ny opera af Niels Rønsholdt. Operaen vil blive uropført af SCENATET i 2016.

Operaen bliver den anden opera i en trilogi, hvor den første del er Ord for Ord, som blev uropført på SPOR festivalen i 2014. Læs mere

---

SCENATET glæder sig til at præsentere fremtidens klassikere for dig!

Følg SCENATET på Facebook  Google  Linkedin

---
---

Newsletter

November / 2015

INFINITO NERO, NEW CD AND TOULOUSE

This weekend SCENATET presents the Danish premiere of Salvatore Sciarrino's opera piece Infinito Nero in a personal version created in collaboration with the British director Loré Lixenberg. As subscriber to our newsletter you can buy tickets for the performances with a discount - see below.

The past month has been very eventful! The Danish Arts Foundation has allocated money for a new opera by Niels Rønsholdt, SCENATET and Jeppe Just Instituttet have released the new CD Songs & Movements and the rehearsals for the Danish premiere of Salvatore Sciarrino's Infinito Nero are in full swing.

The performance is built up from the ground in close cooperation between SCENATET and the ensemble's permanent director Loré Lixenberg, who both directs and stages Infinito Nero in a brand new version in which music, silence, movement, light and visuality goes up to a higher level.

The libretto for Infinito Nero is based on the ecstatic utterances and visions of the Italian renaissance mystic Maria Maddalena de' Pazzi (died 1607, canonized in 1669) and is sung by Danish mezzo-soprano Aigne Asmussen. Infinito Nero is Sciarrino's musical and dramatic interpretation of de' Pazzi's ecstasy, and he creates, with a focus on the relationship between sound and silence, a dramaturgical 'thrill'. Through sounds and music SCENATET's musicians unfolds the ecstasy in a field of tension between madness and dedication.

Infinito Nero will be performed four times in total during November 13th to 15th. As a newsletter subscriber SCENATET offer you tickets for the performances on a discounted price of 80 dk. kr. (Normal price 120 dk.kr.). You get the discount by entering the password 'Sciarrino' when purchasing tickets. Follow this link, select the performance you wish to attend, click on 'Find Tickets' and enter the code. Then you can select the tickets at a reduced price.

Next week SCENATET is already on it's way to new adventures! The ensemble travels to France to play a concert in the Théâtre National de Toulouse.

---
Video Teasers for Infinito Nero

Video Teasers for Infinito Nero

On Friday SCENATET premieres a new, personal version of Infinito Nero - One Act Ecstasy by Salvatore Sciarrino.
The performance is created in close collaboration with director Loré Lixenberg who both stages and instruct.

The libretto is sung by soprano Signe Asmussen, who thus embodies the saint Maria Maddalena de 'Pazzi. Asmussen graduated from the Royal Danish Academy of Music in 2001 and is recognized as one of the most versatile singers in Denmark. She is a musical chameleon who moves effortlessly between all genres, from baroque, lieder and opera to contemporary music and salsa.

Video artist Casper Øbro has - together with lighting designer Mikkel Jensen - custom designed a visual backdrop that, along with fashion designer Mea Andresen's beautiful costumes, form a unique, sacral atmosphere. Watch three small video teasers for the performance here

---
Photos from rehearsals for Infinito Nero on venue

Photos from rehearsals for Infinito Nero

Rehearsals are in full swing in Maskinhallen - the old engine hall in which the performances of Infinito Nero will take place. Take a sneak peek into the preparations on venue... Read more

Also view the photos from the first rehearsals and workshops for Infinito Nero back in October. They are right here!

---
Kvadrat sponsors Infinito Nero

Kvadrat sponsors Infinito Nero

SCENATET is proud to announce that we are collaborating with Kvadrat on the creation of Infinito Nero.

Kvadrat is Europe’s leading manufacturer of design textiles. They create high quality contemporary textiles and textile-related products for private and public spaces. Kvadrat’s designs reflect a dedication to pushing the aesthetic, technological and artistic boundaries and are characterised by simplicity, colour, and innovation. This dedication is very much in accordance with the expression that SCENATET’s set-up of the at once frightening and impressive opera Infinito Nero will present. Read more.

---
SCENATET and François Sarhan in Toulouse

SCENATET and François Sarhan in Toulouse

On November 20th SCENATET will perform L’Nfer, an except from François Sarhan's work Ephemère enchainé at Théâtre National de Toulouse.

Ephémère enchainé is a 12 hour long theatre concert, an installation, an opera, a night, a performance, an experience, a story, an Opera Mundi, a story of a life, a life of thousands of people, a combination of music, voice, video, performances… Read more.

---
Photos from G((o))ng Tomorrow 2015

Photos from G((o))ng Tomorrow 2015

On October 30th SCENATET and Jeppe Just Instituttet played the release concert for the new cd Songs & Movements with works by composer Jeppe Just Christensen.

The CD features among others the brand new piece Three Songs in 9 Movements, that was premiered at the release concert. Read more about the CD here.

The concert was a part of the G((o))ng Tomorrow Festival. View the photos from the concert here

---
SCENATET gets support for new opera

SCENATET gets support for new opera

SCENATET is very happy to announce that the Committee for Music and Drama (Musikdramatisk Udvalg) of the Danish Arts Foundation has supported the commission and realization of a new opera by Danish composer Niels Rønsholdt.

The opera will be premiered by SCENATET in 2016. The opera will be the second in a trilogy, of which the first part is Ord for ord Read more.

---

SCENATET is looking forward to premiere the classics of the future for you.

Follow SCENATET on Facebook  Google  Linkedin

Photos:  Marc Fluri, Laura Møller Henriksen, Samuel Olandersson, Lars Bjarnø, Lars Svankjær

SCENATET is supported by the Danish Arts Foundation, The Danish Conductors Association and Kvadrat.