Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/scenatet.dk/public_html/wp-content/plugins/wysija-newsletters/helpers/shortcodes.php on line 100
Nyhedsbrev: SCENATET ønsker alle en god jul samt et godt nytår // Newsletter: SCENATET wishes everyone Happy Holidays and a Happy New Year!

Nyhedsbrev

December / 2014

 For English version – see below

SCENATET ønsker alle en god jul samt et godt nytår. Vi ses i 2015!

Shanghai New Music Week 2014

Vi har svært ved at få armene ned ovenpå en fantastisk tur til Shanghai, Kina i oktober, hvor SCENATET fremførte tre koncerter på en af Kinas vigtigste festivaler for ny musik, Shanghai New Music Week. Knap var ensemblet hjemvendt fra Kina, før de skulle deltage på årets Wundergrund, hvor de var inviteret til at åbne festivalen med en portrætkoncert af den irske komponist og performer Jennifer Walshe.

I oktober rejste SCENATET til Shanghai som en del af Kulturstyrelsens kultursatsning i Kina, hvor de var inviteret til at spille tre koncerter på Shanghai New Music Week. Koncerterne talte værker af den græske komponist Georges Aperghis og den danske komponist Bent Sørensen samt vindende værker fra årets store, internationale kompositionskonkurrence. Læs mere om turen her.

Samme måned var SCENATET inviteret til at åbne dette års Wundergrund festival med en portrætkoncert af den irske komponist og performer Jennifer Walshe, som er en af de førende komponister inden for sit felt i Europa lige nu. Åbningskoncerten fik fine ord med på vejen og fire stjerner i Politiken: ”Åbningen i år bød på fire performanceværker. De første tre af den irske komponist Jennifer Walshe, der sammen med det aarhusianske ensemble SCENATET leverede overdådige musikteaterstykker af lyd, video og skuespil med alle mulige komponenter.
Læs mere om koncerten her.

Om lidt er der juleferie, men SCENATET vender stærkt tilbage i det nye år allerede med en del koncerter på programmet. Den første i rækken er en portrætkoncert af Juliana Hodkinson i Graz, Østrig i januar, hvor SCENATET bl.a. vil opføre en række af Hodkinsons værker sammen med musikere fra ensemblet SCHALLFELD (AT).
I marts 2015 skal SCENATET fremføre ikke mindre end tre koncerter, hvoraf den første er åbningskoncerten på PULSAR festivalen i København, som er Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums festival for ny musik. En uge efter befinder ensemblet sig i Bergen, Norge, hvor de skal fremføre en portrætkoncert af den danske komponist Christian Winther Christensen på Borealis festivalen. SCENATET runder marts måned af med en koncert med den amerikanske kunstnerduo Object Collection i Brooklyn, New York. Læs mere om de kommende koncerter nedenfor.

Følg desuden med på Facebook, Vimeo og Soundcloud, hvor vi løbende uploader billeder og lyd fra de forskellige koncerter.

---
Spor Festival 2011

Portrætkoncert af Juliana Hodkinson

Komponist Juliana Hodkinson og SCENATET er inviteret til Graz i Østrig, hvor SCENATET opfører en portrætkoncert af Hodkinson i samarbejde med musikere fra ensemblet SCHALLFELD (AT). Tidligere på dagen skal Hodkinson afholde en forelæsning under overskriften Composing with a thousand tiny things sponsoreret af Center for Kønsforskning (ZfG) på Universitet for Musik og Performancekunst. Koncerten finder sted d. 13. januar kl. 20.00 på the Cube på Universitet for Musik og Performancekunst i Graz, Østrig. Læs mere om koncerten her.

---

Åbningskoncert på PULSAR festival 2015

SCENATET er inviteret til at åbne PULSAR festival 2015 i København. PULSAR er Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums (DKDM) årlige festival for ny musik. Programmet består af unge komponiststuderende såvel som gæstekomponister fra ind- og udland. Med denne festival får de unge komponister mulighed for at præsentere helt nye værker over for et blandet publikum bestående af medstuderende samt nogle af ny musiks helt store medspillere. SCENATET ser meget frem til at arbejde med DKDM’s komponister og kan allerede nu afsløre, at det bliver et fremragende program, som vi glæder os til at offentliggøre i det nye år. Koncerten finder sted d. 5. marts på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Læs mere her.

---

Portrætkoncert af Christian Winther Christensen

Samme måned som SCENATET åbner PULSAR festival, er de inviteret til Borealis festival i Bergen, hvor ensemblet skal opføre intet mindre end syv værker af komponist og kunstnerisk leder af KLANG festival Christian Winther Christensen. Det er første gang, at Winther Christensen præsenteres ved en hel koncert bestående kun af komponistens egne værker. Koncerten er kurateret i tæt samarbejde med Winther Christensen og finder sted d. 12. marts på Borealis Festival.

Borealis er en festival for samtidsmusik og lydkunst, som finder sted hvert år i Bergen, Norge. Festivalen består både af et litteratur- og filmprogram, udstillinger, koncerter, performances samt meget andet. Læs mere om programmet her.

---

Object Collection og SCENATET i NYC

SCENATET runder marts måned af med en tur til Brooklyn, New York hvor ensemblet, sammen med udvalgte kunstnere fra New Yorks kunstscene, opfører værket NEW YORK GIRLS 2: Space Control af og med kunstnerduoen Object Collection. Der er tale om en ny udgave af det oprindelige værk NEW YORK GIRLS, der er en øvelse i ekstremerne og en performance for objekter, stemmer, instrumenter og video. Værket havde Danmarkspremiere på SPOR festival 2014, som samtidig markerede begyndelsen på et samarbejde mellem SCENATET og Object Collection. Koncerten finder sted d. 22. marts på Roulette i Brooklyn, New York.

Det er SCENATETs første tur over Atlanten og hvilken bedre måde at tage hul på dette nye kapitel end at spille på Roulette, et epicenter for Brooklyns kunstneriske scene. Roulette indtager en unik position i New Yorks kulturlandskab som en af de mest kreative og produktive centre for eksperimenterende kunst i USA. Læs mere om koncerten her.

---

Så er der kun tilbage at sige tusind tak for et spændende og inspirerende 2014! SCENATET ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår, og vi ser meget frem til at se jer alle i det nye år!

---

Følg SCENATET på Facebook  Google  Linkedin

---

Newsletter

December / 2014 

SCENATET wishes everyone Happy Holidays and a Happy New Year! See you in 2015!

---

SCENATET had a fantastic trip to Shanghai, China in October, where the ensemble performed three concerts at one of China's most important festivals for contemporary music, Shanghai New Music Week. Soon after SCENATET returned to Denmark where they were invited to open this year's Wundergrund festival with a portrait concert of the Irish composer and performer Jennifer Walshe.

In October SCENATET traveled to China as part of the Danish Agency for Culture’s cultural focus on China. SCENATET was invited to play three concerts at one of the most important festivals for contemporary music in China; the Shanghai New Music Week.

The concerts included a portrait concert of the greek composer Georges Aperghis and the Danish composer Bent Sørensen as well as a master concert, in which SCENATET was selected to present the winning works from this year’s major, international composition competition. Read more here.

The same month SCENATET was invited to open this year's Wundergrund festival with a portrait concert of the Irish composer and performer Jennifer Walshe, who is one of the leading composers in Europe right now. The opening concert received good reviews and four stars in Politiken: "The first three (performance pieces, ed.) by the Irish composer Jennifer Walshe, together with the Aarhus based ensemble SCENATET delivered lavish musical theater pieces of audio, video and acting with all possible components." Read more here.

Soon the Holidays are coming up but SCENATET can't wait to return in the new year performing their first concert already in January 2015. The first concert is a portrait concert alongside musicians from the ensemble SCHALLFELD (AT) with works by Juliana Hodkinson.

In March 2015, SCENATET is performing no less than three concerts, the first of which is the opening concert at PULSAR festival in Copenhagen, the Royal Danish Academy of Music’s festival for new music. One week later the ensemble is going to Bergen, Norway to perform a portrait concert of the Danish composer Christian Winther Christensen at Borealis festival. At the end of the month SCENATET are performing together with the Brooklyn-based artist duo Object Collection in Brooklyn, New York. Read more about the upcoming concerts below.

Don't forget to follow SCENATET on Facebook, Vimeo and Soundcloud, where we continuously will be uploading pictures and sound from the different concerts.

---

Portrait concert of Juliana Hodkinson

Composer Juliana Hodkinson and SCENATET are invited to Graz, where SCENATET are performing a portrait concert alongside musicians from the ensemble SCHALLFELD (AT) with works by Hodkinson. Earlier in the day Hodkinson are giving an improvised lecture-performance, MUSIC IN TRANSIT, and a composer lecture COMPOSING WITH A THOUSAND TINY THINGS sponsored by the Center for Gender Studies (ZfG) at the University of Music and Performing Arts Graz. The concert is January 13th at 20.00 at the Cube at the University of Music and Performing Arts Graz, Austria. Read more here.

---

PULSAR festival opening concert

SCENATET are set to perform at the opening concert of PULSAR festival in Copenhagen in 2015. PULSAR is the Royal Danish Academy of Music’s annual festival of new music. The program consists of young student composers and guest composers from home and abroad. The festival is centered around one or more themes and with this festival, the young composers receive the opportunity to present brand new works to a mixed audience of fellow students as well as professionals. SCENATET is looking very much forward to work with the DKDM composers and will be announcing the program in the new year. The concert takes place March 5th at the Royal Danish Academy of Music. Read more here.

---

Portrait concert of Christian Winther Christensen

The same month as SCENATET opens PULSAR festival, they are invited to Borealis festival in Bergen, where the ensemble is set to perform no less than seven works by composer and artistic director of KLANG festival Christian Winther Christensen. It is the first time that Winther Christensen is being presented at a concert consisting only of the composer's own works. The concert is curated in close cooperation with Winther Christensen and takes place March 12 at Borealis festival.

Borealis is a festival for contemporary experimental music and sound art, which takes place every year in Bergen, Norway. The festival consists of music and sound as well as talks, cinema, literature and visual arts events and more. Read more about the program here.

---

Object Collection and SCENATET in NYC

At the end of March SCENATET is going to Brooklyn, New York where the ensemble, along with selected artists from the New York art scene, are performing NEW YORK GIRLS 2: Space Control by and with the artist duo Object Collection. This is a new edition of the original work NEW YORK GIRLS, which is an exercise in the extremes and a performance for objects, voices, instruments and video. The piece premiered in Denmark during SPOR festival 2014, which also marked the beginning of the collaboration between SCENATET and Object Collection. The concert takes place March 22nd at Roulette in Brooklyn, New York.

This is SCENATET’s first trip across the Atlantic and what better way to embark on a new chapter than playing at Roulette, an epicenter for the Brooklyn art scene. Roulette occupies a unique position in New York City’s cultural landscape as one of the most creative and productive centers for experimental art in the United States. Read more about the concert here.

---

Last but not least thank you all for an exciting and inspiring 2014! SCENATET wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year and we look forward to see you all in the new year!

---

Follow SCENATET on Facebook  Google  Linkedin

---

Photos: Anka Bardeleben Photography, MUTESOUVENIR | Kai Bienert, Lars Svankjær and Bradley Buehring

SCENATET is supported by New:Aud, the Culture Programme of the European Union, City of Aarhus, The Danish Arts Foundation, SNYK, Sonningfonden, Danish Conductors Association, Erik Birger Christensens Fund, Danish Composers' Society's Production Pool and Koda's Cultural Funds