Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/scenatet.dk/public_html/wp-content/plugins/wysija-newsletters/helpers/shortcodes.php on line 100
Nyhedsbrev april 2015 / Newsletter April 2015

Nyhedsbrev

April / 2015

 For English version – see below

Fra New York til Aarhus - SCENATET opfører to storværker ved SPOR festivals 10 års jubilæum

New York Girls: Space Control

Med debut på den amerikanske kunstscene understregede SCENATET atter deres position som et af Nordens mest eksperimenterende ensembler for ny musik og kunst med stor international succes.

Det anerkendte spillested Roulette i Brooklyn, New York dannede ramme om en times lang performance, da Object Collection og SCENATET uropførte værket New York Girls 2: Space Control i slutningen af marts. Værket er en speciel version lavet til SCENATET opført i samarbejde med fremtrædende performere fra New York. Værket markerede samtidig ensemblets debut på den amerikanske kunstscene med det danske generalkonsulat i New York som samarbejdspartner. Og hvilket bedre sted at debutere end på Roulette! Spillestedet indtager en unik position i New Yorks kulturlandskab som en af de mest kreative og produktive centre for eksperimenterende kunst i USA.

I starten af marts åbnede SCENATET PULSAR festival 2015 med værker af unge DKDM komponister samt værket Plainte - Lieber spaltet mein Herz af årets festivalkomponist, schweiziske Klaus Huber. SCENATET opførte bl.a. vinderværket fra komponistkonkurrencen MEETINGS af den polske komponist Piotr Peszat. Juryen udtalte bl.a. om værket: "Gennem brug af fantasifulde og ukonventionelle klange fra det klassiske kinesiske instrument skaber komponisten et unikt musikalsk møde ... og et musikalsk forløb med såvel smukke som overraskende øjeblikke."

SCENATET gæstede ligeledes BOREALIS festival i Bergen i marts måned, da de opførte værker af den danske komponist Christian Winther Christensen. Det var første gang, at Winther Christensen blev præsenteret ved en hel koncert bestående kun af komponistens egne værker. Om koncerten blev der sagt: "En leg, der aldrig blev pjattet, men som af SCENATETs dygtige og dedikerede musikere blev opført med største omhu og præcision, hvad enten der blev spillet på flyglets strenge eller det modererede opretstående klaver, tappet på strygeinstrumenterne eller spillet på glas, der gradvist blev stemt ved at drikke dets indhold. Et overflødighedshorn af kammermusikalsk opfindsomhed og udførelse." Seismograf, 28.03.15

Om to uger åbner SPOR festival 2015 i Aarhus, som i år kan fejre sit 10 års jubilæum. SCENATET er med til at markere åbningen med uropførelsen af værket Marionette Piece skrevet af den danske komponist Simon Løffler. Åbningskoncerten foregår torsdag aften på det legendariske spillested Granhøj Dans i Aarhus. SCENATET uropfører ligeledes værket Ephemère enchainé af den franske komponist François Sarhan. Værket er skrevet specielt til SCENATET og har en varighed af 12 timer. Læs mere om de kommende koncerter nedenfor.

Følg desuden med på Facebook, Vimeo og Soundcloud, hvor vi løbende uploader billeder og lyd fra de forskellige koncerter.

---

Marionette Piece af Simon Løffler

SCENATET åbner SPOR festival 2015 med værket Marionette Piece af Simon Løffler. Værket er bestilt af SCENATET og er et forsøg på at skabe en verden, hvor (næsten) alt er forbundet. Musikerne fungerer både som dukker OG dukkeførere i et netværk af forbundne strenge. "Det er et forsøg på at overføre en marionetdukkes bevægelseslogik til en musikalsk logik, hvor alting er forbundet med alting. At udforske potentialet i et ekstremt bundet set-up og skabe en verden, hvor alle bevægelser har konsekvenser for alle andre, som en slags bundet interaktivitet." Således beskriver Løffler sit nye værk Marionette Piece. Åbningskoncerten finder sted d. 7. maj kl. 20.00 på Granhøj Dans. Læs mere om koncerten her.

---
François Sarhan

Ephemère enchainé af François Sarhan

SCENATET uropfører værket Ephemère enchainé af den franske komponist François Sarhan. Værket præsenteres for første gang på SPOR festival 2015 og er, hvad man roligt kan kalde en hel aftens forestilling. Værket varer 12 timer og inddrager elektroniske elementer, design, video og fortælling. Ephemère enchainé er udviklet specielt til SCENATET og består af en sammensætning af komponistens tidligere værker samt mindre del-versioner. Det er første gang, at François Sarhan præsenteres i Danmark. Natkoncerten finder sted d. 9. maj i tidsrummet ml. kl. 21 – 09.00 på Åbne Scene, Godsbanen. Læs mere her.

---

SCENATET glæder sig til at se dig!

Følg SCENATET på Facebook  Google  Linkedin

---
---

Newsletter

April / 2015

From New York to Aarhus - SCENATET performs two major works at SPOR festival's 10 year anniversary

Simon Løffler

With a debut on the American art scene SCENATET marked their position as one of Scandinavia's most experimental ensembles for contemporary music and art with great international success.

The renowned venue Roulette in Brooklyn, New York was the setting for an hour-long performance as Object Collection and SCENATET premiered the work New York Girls 2: Space Control in late March. The work is a special version made for SCENATET performed in cooperation with prominent performers from New York. It marked the ensemble's debut on the American art scene with the Danish Consulate General in New York as a partner. And what better place to debut than at Roulette! The venue occupies a unique position in New York's cultural landscape as one of the most creative and productive centers for experimental art in the United States.

In the beginning of March SCENATET opened PULSAR festival 2015 with works by young composers from Royal Danish Academy of Music as well as the work Plainte - Lieber spaltet mien Herz by this year's festival composer, Swiss Klaus Huber. Among others SCENATET performed the winning work from the composer's competition MEETINGS by Polish composer Piotr Peszat. The jury comments on the work: "Through the use of imaginative and unconventional sounds from the classic Chinese instrument the composer creates a unique musical encounter ... and a musical sequence with both beautiful as well as surprising moments."

SCENATET also took part in the BOREALIS festival, when they performed works by Danish composer Christian Winther Christensen last month. It was the first time that Winther Christensen was presented at a concert consisting only of the composer's own works. The concert was described as: "A cornucopia of chamber musical ingenuity and execution." Seismograf, 28.03.15

In two weeks SPOR festival 2015 opens in Aarhus, which this year celebrates its 10 year anniversary. SCENATETS performs the opening concert with a world premiere by the Danish composer Simon Løffler. The concert takes place at the legendary venue Granhøj Dans in Aarhus. SCENATET also performs the new work Ephemère enchainé by the French composer François Sarhan. The work is written specifically for SCENATET and has a duration of 12 hours. Read more about the upcoming concerts below.

---

Marionette Piece by Simon Løffler

SCENATET opens SPOR festival 2015 with the work Marionette Piece by Simon Løffler. The work was commissioned by SCENATET and is an attempt to create a world where (almost) everything is connected. The musicians acts both as dolls AND puppeteers in a network of connected strings. "It is an attempt to transfer a marionette's movement logic to a music logic, where everything is connected to everything. To explore the potential of an extreme bound set-up and create a world where every movement has consequences for everyone, as a kind of bound interactivity." Thus, Løffler describes his new work Marionette Piece. The opening concert takes place May 7th at 20.00 at Granhøj Dans. Read more about the concert here.

---

Ephemère enchainé by François Sarhan

SCENATET performs the work Ephemère enchainé by the French composer François Sarhan. It world premieres at SPOR festival 2015 and is a night concert lasting 12 hours. The work includes electronic elements, design, video and narrative. Ephemère enchainé is specifically developed for SCENATET and consists of a combination of the composer's previous works. It is the first time that François Sarhan is being presented in Denmark. The night concert takes place May 9th from 21.00 till 09.00 in the next morning at Åbne Scene, Godsbanen. Read more here.

---

SCENATET is looking forward to seeing you!

Follow SCENATET on Facebook  Google  Linkedin

Photos: Samuel Olandersson and Laura Møller Henriksen

SCENATET is supported by The Danish Arts Foundation, Wilhelm Hansen Fonden, Danish Conductors Association, Koda, SNYK, Danish Composers' Society's Production Pool, The Committee for Performing Arts and The Consulate General of Denmark