Nyhedsbrev

juni / 2015

 For English version – see below

SCENATET på SPOR festival, CD-indspilning og tourplan sommer/efterår 2015

Med et musikalsk og scenisk overskud, der kunne få de fleste andre til at ligne ... ja, hvad man nu end ligner, når man sætter barren lavere end ekstremt højt.” Sådan lød det bl.a. fra pressen om François Sarhans tolvtimers værk Ephémère Enchaîné, der blev uropført af SCENATET under dette års SPOR festival.

I begyndelsen af maj måned drog SCENATET til Aarhus for at uropføre to på hver sin måde spektakulære værker som en del af SPOR festival 2015. Først åbnede ensemblet festivalens 10 års jubilæum med en verdenspremiere på Simon Løfflers Marionette Piece, et imponerende og grænsesøgende musikalsk kunstværk hvor alt og alle er forbundet, og musikerne fra ensemble SCENATET både optræder som dukker og dukkeførere i et netværk af forbundne strenge.

Værket blev overvældende godt modtaget både af en fyldt sal og af pressen, der bl.a. skrev: ”Her ser man pionerånden. Udforskningen af nye klanglige muligheder, opgøret med vante forestillinger om at beherske sit instrument.” Seismograf, 25. maj 2015.

På festivalens tredje dag uropførte SCENATET storværket Ephémère Enchaîné af den franske komponist François Sarhan. Værket som har Wagnerske dimensioner med sin 12 timer lange varighed er udviklet specielt til SCENATET. “Franske François Sarhan var også et kærkomment indslag. Måske ligefrem en åbenbaring, hvis man svæver i sådanne luftlag. Han havde skabt et megalomant tolvtimersværk, som blev opført af ensemblet SCENATET fra lørdag aften til søndag morgen.” Seismograf, 25. maj 2015.

SCENATET og François Sarhan fortsætter samarbejdet, blandt andet med en genopførelse af værket til efteråret, hvor Ephémère Enchaîné er en del af Nuit Blanche i Paris. Læs mere her. I samarbejde med Centre national de création musicale og La Muse en Circuit.

Følg desuden med på Facebook, Vimeo og Soundcloud, hvor vi løbende uploader billeder og lyd fra de forskellige koncerter.

---

CD-indspilning med Jeppe Just Christensen

I juni måned går SCENATET i lydstudiet med komponisten Jeppe Just Christensen og hans Institut for at indspille et spritnyt værk komponeret til de to ensembler. Albummet som også vil rumme to andre værker af Jeppe Just Christensen, udgives af Dacapo til oktober i forbindelse med live-uropførelsen. Projektet er støttet af Statens Kunstfond, KODA og Dansk Komponistforening. Læs mere her

---

SCENATET i Berlin

SCENATET holder ikke sommerferie, men drager i stedet til Berlin i juli måned, hvor ensemblet skal opføre værket Analogue af den britiske komponist Joanna Bailie. Værket som er bestilt af SCENATET og uropført på SPOR festival 2011 skaber en kontrastverden, hvor publikum placeres i et mørkt rum overfor musikerne, der omvendt placeres i et meget lyst rum. Om værket siger Bailie: ”Værket er et slags musikteater, der undersøger parallellerne mellem lyd og billede, de er virkelige, potentielle og imaginære.” Koncerten er en del af den eksperimenterende elektroniske festival Heroines of Sound. Læs mere her

Udover koncert på Heroines of Sound festival 2015 er SCENATET desuden inviteret til at spille koncert på kunstnerstedet La Plaque Tournante i Berlin. På programmet er et af minimalismens hovedværker - det time lange Trio for Strings af den amerikanske avantgardekunstner og komponist La Monte Young fra 1958. Læs mere her

---

SCENATET ønsker alle en god sommer!

Følg SCENATET på Facebook  Google  Linkedin

---
---

Newsletter

June / 2015

SCENATET at SPOR festival, album release and tour plan summer/autumn 2015

With a musical and theatrical excess that could have most others look like … well, whatever it looks like when you set the bar lower than extremely high.” Written by the press about François Sarhans twelve-hour work Ephémère Enchaîné, which was premiered by SCENATET during this year’s SPOR festival.

In the beginning of May SCENATET went to Aarhus to premiere two very spectacular works as part of SPOR festival 2015. The ensemble opened the festival’s 10-year anniversary with a world premiere of Simon Løffler’s Marionette Piece, an impressive and border seeking musical artwork where everything and everyone is connected and the musicians from SCENATET both act as puppets and puppeteers in a network of interconnected strings.

The work was well received by a packed audience and by the press, who wrote: “Here we see the pioneer spirit. The exploration of new sonic possibilities, the confrontation with conventional notions of mastering the instrument." Seismograf, 25 May 2015

On the third day of the festival SCENATET premiered the major work Ephémère Enchaîné by the French composer François Sarhan. The work that has Wagnerian dimensions with its 12-hour duration is specifically developed for SCENATET. "French François Sarhan was also a welcoming feature. Maybe even a revelation if you float in such altitudes. He had created a megalomanic twelve hour work, which was performed by the ensemble SCENATET from Saturday evening to Sunday morning." Seismograf, 25 May 2015.

SCENATET and François Sarhan continue the collaboration, among others with a second performance of the work in the autumn where Ephémère Enchaine is part of Nuit Blanche in Paris. Read more here. In collaboration with Centre national de création musicale and La Muse en Circuit.

Don't forget to follow SCENATET on Facebook, Vimeo and Soundcloud, where we continuously will be uploading pictures and sound from the different concerts.

---

Album recording with Jeppe Just Christensen

In June SCENATET is meeting up with Jeppe Just and his Insitute in the recording studio to record a brand new work composed for the two ensembles. The album, which also features two other works by Jeppe Just Christensen is published by Dacapo in October in connection with the live premiere. The project is funded by the Danish Arts Foundation, KODA and Danish Composers Society. Read more here

---

SCENATET in Berlin

SCENATET travels to Berlin in July to perform the work Analogue by the British composer Joanna Bailie. The work is commissioned by SCENATET and premiered at SPOR festival 2011. Baille creates a live camera obscura effect, where the audience is placed in a completely dark room and the ensemble in an extremely bright room next to it. According to the composer herself the work is “a kind of musical theater that examines the parallels between sound and image, they are real, potential or imaginary.” The concert is part of the experimental electronic festival Heroines of Sound. Read more here

Besides the concert at the Heroines of Sound festival 2015 SCENATET is also invited to perform a concert at La Plaque Tournante i Berlin. The program features one of the masterpieces of minimalism - the hour-long Trio for Strings by the American avant-garde artist and composer La Monte Young from 1958. Read more here

---

SCENATET wishes you a great summer!

Follow SCENATET on Facebook  Google  Linkedin

Photos: Samuel Olandersson

SCENATET is supported by The Danish Arts Foundation, Wilhelm Hansen Fonden, Danish Conductors Association, Koda, SNYK, Danish Composers' Society's Production Pool, The Committee for Performing Arts and Fondation Banque Populaire