Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/scenatet.dk/public_html/wp-content/plugins/wysija-newsletters/helpers/shortcodes.php on line 100
SCENATET nyhedsbrev marts 2016 // Newsletter March 2016

Nyhedsbrev

 For English version – see below

Uropførelser, nye samarbejder og cd-udgivelse

Nyt samarbejde til sneak peek

SCENATET går et forår i møde, der byder på spændende uropførelser, cd-udgivelse og nye samarbejder.

Allerede i denne uge har SCENATET fornøjelsen af at være en del af SPOR festivals sneak peek koncerter i både København og Aarhus. Under titlen Is This What We Believe It Is? spiller SCENATET to dobbeltkoncerter sammen med det amerikanske komponist- og performerkollektiv Ensemble Pamplemousse. 

Det har høj prioritet for SCENATET løbende at indgå samarbejder med ligesindede ensembler og andre kreative formater. Sidste år på denne tid debuterede SCENATET på den amerikanske scene og venue Roulotte i en vild performance samme med Object Collection fra New York. Nu udvides kredsen af amerikanske samarbejder med et bicoastal baseret ensemble. Det er et sammenspil, vi imødeser med store forventninger, og publikum kan se frem til en koncertoplevelse, der er performativ og legende ud over det sædvanlige. 

De to koncerter har hvert deres program, som bl.a. byder på de to ensemblers fælles opførelse af Bryan Jacobs’ (US) elektroakustiske Organic Synthesis Vol. 1 for to strygere og computerstyrede swaneefløjter, samt Kaj Duncan Davids (DK/UK) effektfuldt koreograferede No News Good News for fire performere. SCENATET opfører desuden Simon Løfflers (DK) B komponeret for et usædvanligt line-up bestående af 3 neonlys, effektpedaler og et løst jackstik.

 Læs mere om koncerterne her

---

What You See Is (Not) What You Get!

Når SCENATET går på scenen og åbner SPOR festivalen d. 12 maj, er det med to væsentlige uropførelser på programmet. SPOR festival har bestilt Jessie Marino (US) til at skrive et helt nyt værk til SCENATET i tråd med festivalens tema – What You See Is (Not) What You Get! Jessie Marino er medlem af Ensemble Pamplemousse, og markerer sig med en fantasifuld og farverig tilgang til iscenesættelsen af musik. Koncertens anden uropførelse er danske Nicolai Worsaaes Squawk for strygekvartet, video og elektronik, der blandt andet udforsker spændingsfeltet mellem live-opførelse og fragmenterede gengivelser.

Derudover byder koncerten på tre danmarkspremierer: SCENATET opførerden tyske komponist  Alexander Schuberts audiovisuelle værk Hello, hvor ensemblet oversætter komponistens filmede bevægelser til musik. Vi præsenterer østrigske Eva Reiters, Alle Verbindungen gelten nur jetzt, som leger med instrumentale relationer, afbrydelser og sammenstød. Sidst men ikke mindst præsenteres en ny version af danske Kaj Duncan Davids Computer Music.

Læs mere om koncerten her.

---

Me Quitte på cd

Mens der er nye uropførelser på vej, foreviges nu et centralt værk fra SCENATETs repertoire. SCENATET har været i studiet sammen med Niels Rønsholdt og Anna Katrin Øssursdóttir Egilstrøð og indspille værket Me Quitte som nu udkommer på Dacapo d. 13. maj med release event under SPOR festival.

Niels Rønsholdts værk Me Quitte blev bestilt og uropført af SCENATET i 2013 og er siden blevet opført i mange forskellige lande og i flere forskellige versioner for både ensemble og symfoniorkester.
I Me Quitte vender Rønsholdt Jacques Brels berømte kærlighedssang Ne Me Quitte Pas på vrangen: Rønsholdt synger baglæns og bønfalder om at blive forladt.

Læs mere om Niels Rønsholdts værk her. 

---

CD-udgivelse præmieret af Statens Kunstfond

Det er kun få måneder siden, SCENATET sidst udgav en cd, og den seneste udgivelse er blevet taget godt imod af anmelderne. Songs & Movements kom på gaden i oktober 2015 og indeholder tre værker af Jeppe Just Christensen, skrevet til og opført af SCENATET og Jeppe Just Instituttet. Udgivelsen har fået flotte anmeldelser og ikke mindst en præmiering fra Statens Kunstfond.

Legatudvalget for Musik begrunder præmieringen med ordene: ”Det er som om der øjnes et tydeligt, ædelt formål. Vi er endnu bare langt fra at nå det mål. Det minder meget om vores hverdag. Det er meget menneskeligt, det har humør, og samtidig er det dybere end som så. Man bliver ikke lige sådan færdig med det.”

Læs anmeldelserne af udgivelsen her 

---

SCENATET glæder sig til at se dig!

Følg SCENATET på Facebook  Google  Linkedin 

---
---

Newsletter

Premieres, new collaborations and CD release

Sneak peek with new collaboration

SCENATET approaches a spring season with exciting premieres, a CD release and new collaborations.

This week SCENATET has the pleasure of being part of the SPOR festival sneak peek concerts in Copenhagen and Aarhus. Under the title Is This What We Believe It Is? SCENATET will play two double concerts together with the American composers and performer collective Ensemble Pamplemousse 

SCENATET gives high priority to collaborations with likeminded ensembles and other creative formats. At this time last year SCENATET had their debut on the American art scene at the venue Roulotte in a wild performance together with New York based Object Collection. Now the American collaboration is expanded with a bicoastal based ensemble. We are approaching this collaboration with great expectations, and the audience can look forward to a concert experience that will be performative and playful beyond the usual.

In two different concert programmes the evenings will feature the two ensembles’ joint performance of Bryan Jacobs’ (US) electro acoustic Organic Synthesis Vol. 1. for two strings and computerized slide whistles, as well as Kaj Duncan David’s (DK/UK) impactful choreographed No News Good News, for four performers. Furthermore, SCENATET will perform Simon Løffler’s (DK) B, composed for an unusual line up of three neon lights, effect pedals and a lose jack stick.

Read more about the concerts here

---

What You See Is (Not) What You Get!

When SCENATET goes on stage to open SPOR festival May 12th, the programme includes two significant premieres. SPOR festival has commissioned a piece for SCENATET written by Jessie Marino (US) in line with the theme of the festival – What You See Is (Not) What You Get! Jessie Marino is a member of Ensemble Pamplemousse and her work is characterised by a creative and colourful approach to the staging of music. The second premiere of the concert is Squawk by Danish Nicolai Worsaae. This piece for string quartet, video and electronics explores the tensions between live performance and fragmented replays.

Furthermore the concert presents three Danish premieres: SCENATET performs the audio-visual piece Hello by German composer Alexander Schubert, in which the ensemble interprets the filmed gestures made by the composer and translates them into music. We present Alle Verbindungen gelten nur jetzt by Austrian Eva Reiter, a piece that plays with instrumental relationships, disruptions and collisions. Last but not least we will present a new version of the piece Computer Music by Danish Kaj Duncan David.

Read more about the concert here

---

Me Quitte to be released on CD

While new premieres are coming up, a significant piece in SCENATET’s repertoire is captured on CD. SCENATET has spent some time in the studio with Niels Rønsholdt and Anna Katrin Øssursdóttir Egilstrøð to record the piece Me Quitte which is to be released by Dacapo Records May 13th with a release event at SPOR festival.

Niels Rønsholdt’s piece Me Quitte was commissioned and premiered by SCENATET in 2013, and since then it has been performed in a number of countries in various versions for ensemble as well as for symphony orchestra. In Me Quitte Rønsholdt turns the classic love song by Jacques Brel, Ne Me Quitte Pas, inside out. Rønsholdt sings the words backwards and begs his lover to leave.

Read more about Niels Rønsholdt’s piece here 

---

CD release awarded by the Danish Arts Foundation

It has only been a few months since SCENATET last released a CD, and the latest release was very well received. Songs & Movements was released in October 2015 and consists of three pieces by Jeppe Just Christensen, written for and performed by SCENATET and Jeppe Just Instituttet. The CD has received great reviews and was rewarded by the Danish Arts Foundation.

The Danish Arts Foundation describes the motivation for the grant with their impression that the music delves in the pleasure of sound itself; even an ambitious, classical sound. They furthermore describe the music as perfectly human with humour, yet with a hidden depth.

Read the reviews here

---

SCENATET is looking forward to seeing you....

Follow SCENATET on Facebook  Google  Linkedin

Photos: MUTESOUVENIR, Pulsk Ravn 

SCENATET is supported by the Danish Arts Foundation, The Danish Conductors Association and Kvadrat.