Særnyhedsbrev

Marts/2017

 For English version – see below

PREMIERE PÅ NIELS RØNSHOLDT-OPERA 

'BLIK FOR BLIK'

I næste uge opfører SCENATET verdenspremieren på komponist Niels Rønsholdts nye genreeksperimenterende opera ’Blik for Blik’ i en intim og sanselig opsætning på Pakhus 11 i København i weekenden d. 17. - 19. marts 2017. Operaen spiller kun fire gange og for et begrænset antal publikummer til hver forestilling. 

Til alle modtagere af SCENATETs nyhedsbrev tilbyder vi billetter til 
særpris på kr. 80,-
Billetterne kan købes her og rabat opnåes med koden: BlikforBlikNyhed

Blik for Blik’ er en opera om kærlighed, valg og konsekvenser; en fortælling om kærlighedsrelationens natur og især dens vrangsider. Komponisten Niels Rønsholdts tematiske behandling trækker musikalsk og tekstligt både på populærmusikken og på det helt tidlige operaformat. På en nøgtern og tilgængelig måde udfordrer Rønsholdt vores gængse opfattelse af, hvad en opera er og kan være. ’Blik for ’Blik’ er et dybdegående eksperiment med selve operagenren, som gennem en minimalistisk rekonstruktion og nytænkning nærmest vendes på vrangen.

Blik for Blik’ opføres for et begrænset antal publikummer per forestilling i de rå lokaler i Pakhus 11 på Østerbro i København. Her kan du vente dig en intim totaloplevelse, når grænsen mellem publikum og scene opløses og musik, scenografi og publikum smelter sammen til én skabende enhed. 

Følg med i forberedelserne på vores facebook og på instagram

Hvornår:
Fredag d. 17. marts kl. 20.00
Lørdag d. 18. marts kl. 17.00 og 20.00
Søndag d. 19. marts kl. 17.00
Hvor: Pakhus 11, Dampfærgevej 2, 2100 København Ø
Billetter sælges udelukkende i forsalg her!
Tilmeld dig facebook-eventet her!

Bemærk venligst: 

Grundet operaens intime opsætning er der et begrænset antal billetter til salg til hver forestilling, og billetter vil udelukkende blive solgt i forsalg!
Forestillingen foregår på engelsk og varer ca. 1,5 time uden pause. 
Dele af forestillingen foregår i totalt mørke, og der vil indgå stroboskoplys. 
Forestillingen er ikke egnet for børn under 12 år. 

 

---

SCENATET glæder sig til at se dig!

---
---

Newsletter

Special edition
March/2017

PREMIERE ON OPERA BY NIELS RØNSHOLDT

'BLIK FOR BLIK'

Next week SCENATET premieres composer Niels Rønsholdt's new opera 'Blik for Blik' (Gaze For Gaze) in an intimate an sensuous setup in Pakhus 11 in Copenhagen. During the weekend 17th - 19th of March 2017, there will be in all four performances, with room for a limited number of audience per performance.

We offer tickets at a special rate of DKKR 80,- for all recipients of SCENATETs newsletter.
Tickets are available here and the discount is obtained with the code: BlikforBlikNyhed

 Blik for Blik’ is an opera about love, choices and consequences; A story about the nature of the love relation and especially its difficult sides. Composer Niels Rønsholdt’s thematic approach draws musical and textual inspiration from both popular music and the very early opera format. In a prosaic and accessible way, Rønsholdt challenges our common notion of what an opera is and can be. ‘Blik for Blik’ is an in-depth experiment with the opera genre, which, through a minimalistic reconstruction and re-thinking, is almost turned inside out.

Blik for Blik’ is performed in an intimate set-up for a limited number of audiences per performance in the raw facilities of Pakhus 11 in Copenhagen. Here you can expect an intimate total experience, where the boundaries between you and the stage are dissolved and where music, scenography and the audience merge into one creating entity.

Follow our preparations on our facebook and on instagram!

When:
Friday March 17th at  8.00 pm.
Saturday March 18th at 5.00 pm. and 8.00 pm.
Sunday March 19th at 5.00 pm. 
Where: Pakhus 11, Dampfærgevej 2, 2100 Copenhagen Ø
Tickets are only sold in pre-sale here!
Facebook event here!

Please note:
There will only be a limited number of tickets available for each performance and tickets will only be sold in pre-sale! 
The opera is in English and lasts 1,5 hours without breaks.
Parts of the performance is in total darkness and strobe light will be used.
Not suitable for children under the age of 12.

---
---

SCENATET is looking forward to seeing you....

Photo: Marc Fluri