Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/scenatet.dk/public_html/wp-content/plugins/wysija-newsletters/helpers/shortcodes.php on line 100
SCENATET nyhedsbrev: Livløs eksistens, mystik og mørk kærlighed i SCENATETs kommende forestillinger

12. april 2018 / See English version below

 

 Livløs eksistens, mystik og mørk kærlighed er centrale tematikker for SCENATETs to kommende musikdramatiske forestillinger. Med SCENATETs genopsætning af Blik for Blik i Aarhus og den helt nye iscenesættelse af Aspern Suite i København,

får publikum en unik mulighed for at opleve to dragende musikalske mesterværker

i de kommende måneder. 

. . .

 

Genopsætning af anmelderrost opera-eksperiment og verdenspremiere på kunstvideo

Ved premieren for Blik for Blik af Niels Rønsholdt sidste år i København, udråbte en enig presse operaen til et unikt og modigt værk, og dette slåes yderligere fast med nomineringen af Niels Rønsholdt til den anerkendte Carl Pris for netop Blik for Blik. Nu genopsættes operaen på SPOR festival i Aarhus i en ny opsætning med SCENATET samt en række nye performere fra både ind- og udland - og giver dermed en ny mulighed for at opleve en skelsættende genreeksperimenterende forestilling, der udfordrer grænsen mellem scene og publikum - i et intimt og sanseligt møde mellem lys og mørke, kærlighed og had. Blik for Blik opføres i en intim opsætning med et begrænset antal publikummer per forestilling, og derfor opfordres publikum til at reservere billetter på forhånd. 

Oplev SCENATET i Blik for Blik på SPOR festival fredag d. 4. maj kl. 20.00, lørdag d. 5.maj kl. 21.30 eller søndag d. 6. maj kl. 17.00

 

Køb din billet lige her. 

 

Igennem de sidste to år har SCENATET arbejdet med at transformere komponist Juliana Hodkinsons teatralske koncertværk Angel View til en kunstvideo i samarbejde med filmskaber Michael Madsen. Med et konceptuelt greb, væver værket en lang række både humoristiske og poetiske optagelser af musik og video sammen. Blandt andet har SCENATETs musikere filmet sig selv og hinanden i forbindelse med turnéer rundt om i udlandet. Det endelige resultat Angel View Movie har verdenspremiere på SPOR festival 2018, hvor værket giver et unikt indblik i SCENATETs arbejder med nyskabende formater på tværs af kunstneriske felter. Udstillingen i Rum46 løber henover tre dage, fra d. 4. - 6. maj. 

 

Læs mere om SCENATETs udstillingsværk Angel View Movie

samt åbningstider her.

---
---

SCENATET fornyer mørk mini-opera

SCENATET har et særligt forhold til den italienske avantgarde-komponist Salvatore Sciarrino, og opsætter nu et andet banebrydende værk af Sciarrino - det på én gang drømmende og dystre kærlighedsdrama Aspern Suite for sopran og ensemble. I en sammensmeltning af musik og visuelle scenerier, tager SCENATET publikum med langt ind i et sansebåret og uvirkeligt univers på tværs af tid, sted og skjulte følelser. Som et af de mest markante værker på KLANG Festival 2018, kan værket opleves hele fire gange i dagene d. 6., 7., og 8. juni. En unik mulighed for at opleve et sjældent opført musikalsk mesterværk skabt af en af verdens mest indflydelsesrige komponister i vor tid.

 

Læs mere om SCENATETs opsætning af Aspern Suite her.

 

Køb din billet her.

---
---

"Et nærstudie i stiliseret sjov og hæmningsløs legesyge"

Sådan skrev magasinet Seismograf om SCENATETs og Ensemble Pamplemousses fælles koncert d. 14. marts i København. Værker af både danske Christian Winther Christensen, belgisk/hollandske Cathy van Eck og Pamplemousses’ egne medlemmer blandede sig og skabte en sprudlende koncert, med både seriøs og stilistisk betonet sjov med SCENATET og mere hæmningsløs legesyge i Pamplemousses ånd; En koncert, der bragte de helt store smil frem på publikums læber.   

 

Læs hele Seismografs anmeldelse af SCENATETs koncert her.

---

English Version

---

12. April 2018

---

Lifeless existence, mystery and dark love are key themes for SCENATET's two upcoming music theater performances. With SCENATET's staging of Gaze for Gaze in Aarhus and Aspern Suite in Copenhagen, the audience gets a unique opportunity to experience two deeply enticing musical masterpieces in the coming months.

. . .

---
---

 Re-staging of appraised opera experiment and world premiere of art video

At the premiere of Gaze for Gaze (Blik for Blik) by Niels Rønsholdt last year in Copenhagen, a unanimous press declared the opera a unique and courageous work, and this is further pinpointed with the nomination of Niels Rønsholdt to the recognized Carl Prize for Gaze for Gaze. Now the opera will be re-staged at SPOR festival in Aarhus in a new setup with SCENATET as well as a number of new performers from Denmark and abroad, thus giving the public a new opportunity to experience a major genre-experimenting performance that challenges the boundary between the scene and the audience - in an intimate and sensuous clash between light and darkness, love and hatred. Gaze for Gaze will be performed in an intimate setup with a limited number of audiences per performance, and therefore the audience is encouraged to reserve tickets in advance.

Experience SCENATET in Gaze for Gaze at SPOR festival Friday 4 May at 20.00, Saturday 5 May at 21.30 or Sunday 6 May at 17.00.

 

Buy your ticket right here.

 

During the last two years, SCENATET has been working to transform composer Juliana Hodkinson's theatrical concert piece Angel View into an art video in collaboration with filmmaker Michael Madsen. In a conceptual framework, the piece weaves together a range of both humorous and poetic recordings of music and video. Among others, SCENATET's musicians have filmed themselves and each other in connection with tours and concerts around the world. The final result Angel View Movie will have its world premiere at SPOR festival 2018, where the piece will give a unique insight into SCENATET's work with innovative formats across different artistic fields. The exhibition at Rum46 runs during three days, from 4 to 6 May.

 

Read more about SCENATET's exhibition Angel View Movie

as well as opening hours here.

---
---

SCENATET renews dark mini opera

SCENATET has a special relationship with the Italian avant-garde composer Salvatore Sciarrino, and now SCENATET stages for the second time one of Sciarrino's groundbreaking pieces  - the at once dreamy and gloomy drama Aspern Suite for soprano and ensemble. In a fusion of music and visual sceneries, SCENATET takes the audience deep into a sensuous and surreal universe across time, space and hidden feelings. As one of the most outstanding works at the KLANG Festival 2018, the work can be experienced four times during the days of 6, 7, and 8 June. A unique opportunity to experience a rarely performed musical masterpiece created by one of the world's most influential composers of our time.

 

Read more about SCENATET's staging of Aspern Suite here.

 

Buy your ticket here.

---
---

"A close-up study of stylized fun and reckless playfulness"

- wrote the magazine Seismograph about SCENATET and Ensemble Pamplemousse's common concert on 14 March in Copenhagen. Pieces by both Christian Winther Christensen, Belgian/Dutch Cathy van Eck and Pamplemousses' own members fused together and created an exhilarating concert, with both serious, stylistical and carefree fun; A concert that brought out big smiles in the audience.

 

Read the entire review (in Danish) of SCENATET’s concert here.

---

SCENATET is on Instagram! Follow us here

---

 

SCENATET is supported by Statens Kunstfond, Dansk Komponistforening & Knud Højgaards Fond.