Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/scenatet.dk/public_html/wp-content/plugins/wysija-newsletters/helpers/shortcodes.php on line 100
SCENATET nyhedsbrev: Multisensorisk forestilling, udsolgt opera og velbesøgt kunstvideo // Multi-sensory performance, sold-out opera and well-attended art video

25. maj 2018 / See English version below

 

 

En helt ny multisensorisk iscenesættelse af mesterværket Aspern Suite venter forude på KLANG festival - kun en måned efter tre komplet udsolgte forestillinger på SPOR festival i Aarhus. Her indtog SCENATET scenen med Niels Rønsholdts anmelderroste opera-eksperiment Blik for Blikforan et forventningsfuldt midtjysk publikum. 

 

. . .

 

Mystisk drama på tværs af historie og tid

Om små to uger præsenterer SCENATET en helt ny musikdramatisk forestilling baseret på Salvatore Sciarrinos musikalske mesterværk - mini-operaen Aspern Suite.

Forestillingen kan opleves hele fire gange i dagene d. 6., 7., og 8. juni under KLANG - Copenhagen Avantgarde Music Festival, og publikum kan se frem til at opleve Sciarrinos gribende musik smelte sammen med lys, video og scenografi - i et drømmende og dystert univers, hvor isolation og ensomhed er centrale temaer. Gå heller ikke glip af KLANGs 'musiksnak', hvor du kan møde SCENATETs kunstneriske leder, Anna Berit Asp Christensen, og komme helt tæt på ensemblets kunstneriske arbejde. 

Du kan allerede nu få en smagsprøve på Aspern Suite og lade dig opsluge af forestillingens drømmende univers med SCENATETs teaser

-se den her.

 

Smuglyt til Aspern Suite her.

 

Læs mere om Aspern Suite og køb din billet her.

 

Sanserne på spil

Med en stor interesse fra både det jyske publikum og en lang række danske og internationale musik-journalister og redaktører, indtog SCENATET scenen på SPOR festival med Niels Rønsholdts anmelderroste opera-eksperiment Blik for Blik. Sammen med et nyt kor og nye performere fra både ind- og udland førte SCENATET det forventningsfulde publikum ind i Rønsholdts kærlighedsomsuste mørke med stor overbevisning og musikalsk integritet. Blandt andre musiktidsskriftet Seismograf og teater-mediet ISCENE tog plads i den entusiastiske rundkreds af publikum, hvorfra operaens sanselige kraft virkeligt kunne mærkes: 

“Sanserne var på spil og i yderste beredskab. Ligesom i første akt, hvor man hele tiden anspændt ventede på hånden på skulderen. Det var ikke lige behageligt undervejs, måske ganske som det føles, at være i den komplicerede kærlighedsrelation operaen handlede om? (ISCENE, 16.05.18)”

 

Læs hele ISCENES reportage fra Blik for Blik her

- og Seismografs anmeldelse her.

 

Vil du vide mere om SCENATETs tætte samarbejde med Niels Rønsholdt, kan du også læse Van Magazines interview med Rønsholdt om Blik for Blik her.

 

Tillokkende verdenspremiere 

Med verdenspremieren på den poetiske og humoristiske kunstvideo Angel View Moviesom præsenteredes som en del af SPOR festivals udstillingsprogram, gav SCENATET også publikum et unikt indblik i ensemblets nyskabende praksis på tværs af formater.

En lang række kunst- og musikinteressede publikummer lod sig drage af videoens stemningsfulde univers og besøgte udstillingen i Rum46 i det centrale Aarhus, der blev rundet af med en artist talk 'bag om værket' med komponist Juliana Hodkinson og filminstruktør Michael Madsen søndag d. 6. maj. 

 

English Version

---

25. May 2018

---

A completely new multi-sensory staging of the masterpiece Aspern Suite waits ahead at KLANG festival - just a month after three completely sold-out performances at SPOR festival in Aarhus. Here, SCENATET took the stage with 

Niels Rønsholdt's appraised opera experiment Gaze for Gaze, in front of an anticipatory audience of central Denmark.

 

. . .

 

Mysterious drama across history and time

In less than two weeks, SCENATET presents a completely new music theatre performance based on Salvatore Sciarrino's musical masterpiece - the mini-opera Aspern Suite.

The performance can be experienced four times between 6th and 8th of June during the KLANG - Copenhagen Avantgarde Music Festival, and the audience can look forward to experiencing Sciarrino's alluring music fuse with light, video and scenography - in a dreamy and gloomy universe, where isolation and loneliness are key themes. Also, do not miss KLANG's 'musiksnak', where you can meet SCENATET's artistic director, Anna Berit Asp Christensen, and come close to the ensemble's artistic work.

You can already now get a taste of Aspern Suite and immerse yourself in the dreamy universe of the performance with SCENATET's teaser

- see it here.  

 

Have a sneak peek of the music of Aspern Suite here.

   

Read more about Aspern Suite

and buy your ticket here.

 

The senses were at stake

With a great interest from both the audience of Jutland and a large number of Danish as well as international music journalists and editors, SCENATET took the stage at the SPOR festival with Niels Rønsholdt's appraised opera experiment, Gaze for Gaze. Together with a new choir and new performers from Denmark and abroad, SCENATET led the curious and anticipatory audience into Rønsholdt's love-blown darkness with great conviction and musical integrity.

Among others, the music magazine Seismograf and the theatre blog ISCENE took place in the enthusiastic circle of the audience, from which the sensual power of the opera could really be felt:

"The senses were at stake and in the utmost preparedness. Just like in the first act, where you constantly waited with much tension for a hand on your shoulder. It was surely not pleasant all the way through, maybe quite as it feels to be in the complicated love relationship the opera was about? (ISCENE, 16.05.18)"  

  

Read ISCENE's full reportage from Gaze for Gaze here

- and Seismograf's review here.  

 

If you want to know more about SCENATET's close collaborationwith Niels Rønsholdt, you can also read Van Magazine's interview with Rønsholdt about Gaze for Gaze here.

 

Alluring world premiere

With the world premiere of the poetic and humorous art video Angel View Movie, presented as part of the SPOR festival exhibition programme, SCENATET also gave the audience a unique insight into the ensemble's innovative cross-media practices.

A large number of art and music enthusiasts were allured by the video's evocative universe and visited the exhibition in Rum46 in central Aarhus, rounded off with an artist talk 'behind the work' with composer Juliana Hodkinson and film director Michael Madsen on Sunday 6 May.

---
---

SCENATET is on Instagram! Follow us here

---

 

SCENATET is supported by Statens Kunstfond, Dansk Komponistforening & Knud Højgaards Fond.