Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/scenatet.dk/public_html/wp-content/plugins/wysija-newsletters/helpers/shortcodes.php on line 100
SCENATET nyhedsbrev: Skarp, samfundsdebatterende verdenspremiere og uendelige klapsalver på KLANG

21. juni 2018 / See English version below

Pressefoto, Jessie Marino: Nice Guys Win Twice

Som det første danske ensemble nogensinde,

er SCENATET inviteret til en af de vigtigste festivalbegivenheder på verdensplan, Darmstadt Summer Course for New Music, hvor ensemblet skal præsentere verdenspremieren på Jessie Marinos Nice Guys Win TwicePremieren på det samfundsdebatterende og skarpt humoristiske værk markerer et absolut højdepunkt for SCENATET i denne sæson, og bliver startskuddet for en international turné til banebrydende festivaler verden over.

 

Pressefoto, Jessie Marino: Nice Guys Win Twice

Seriøs clinch med ‘fake news’, politisk pladder og moderne medier

Den 17. juli kulminerer et tæt samarbejde mellem SCENATET, den amerikanske komponist Jessie Marino, og videokunstneren Constantin Basica. Her opfører SCENATET verdenspremieren på Marinos multimedie-eksplosion Nice Guys Win Twice, som med humor og skarp æstetik stikker til og kommenterer på det politiske klima (især i USA) og brugen af moderne medier, med fokus på fænomenet ‘fake news’. Værket er bestilt som en stor co-kommission mellem de vigtigste festivaler for samtidsmusik i Europa, initieret af Darmstadt Summer Course for New Music. På grund af den store interesse, opføres værket helt exceptionelt to gange på festivalen for et forventet publikum på mere en 1000 mennesker. 

Hvert år tiltrækker Darmstadt Summer Course for New Music internationale samtids-musikere -komponister, -undervisere og -studerende i hobetal fra mere end 50 forskellige nationaliteter, og det opsigtsvækkende koncert-program akkompagnerer workshops, foredrag og meget andet. 

Efter SCENATETs to forestillinger den 17. og 18. juli på Darmstadt Summer Course for New Music, turnerer værket videre i hele Europa - med næste stop i oktober på Transit Festival i Belgien, og senere også G((o))ng Tomorrow i København.

 

Læs mere om Nice Guys Win Twice,

og den internationale turné her 

 

Allerede nu kan du se en teaser for forestillingen

- som du finder lige her

 

SCENATET: Aspern Suite / Foto: Alexander Banck-Petersen, KLANG

Smukt. Melodramatisk. Mystisk

Med lyden af rumlende, skurrende tog i baggrunden inviterede SCENATET mellem den 6. og 8. juni hele fire hold spændte publikummer ind i det anderledes venue Pumpestationen ved Dybbølsbro. Her præsenterede SCENATET, som en del af festivalen KLANG, verdenspremieren på en helt ny iscenesættelse af Salvatore Sciarrinos musikdrama Aspern Suite, skabt af SCENATETs kunstneriske leder, Anna Berit Asp Christensen. 

I vand til anklerne tog SCENATET publikum med ind i et dunkelt, tryllebindende univers og en mystisk fortælling med tråde langt ind i inspirationskilden til det musikalske værk - Henry James’ novelle The Aspern Papers. De nærmest uendelige klapsalver fra publikum på premieren gav genklang i pressen, som blandt andet skrev: 

“KLANG Festival sluttede med en vanvittig smuk kombination af desperat skønsang i slowmotion og sarte-gennemsigtige lyde.” (Politiken, 08.06.18)

 

Du kan læse hele Politikens anmeldelsen her

(på dansk, for abonnenter), og du kan også læse magasinet Seismografs reaktioner på Aspern Suite her

 

Se også de dragende billeder fra Aspern Suite fanget af

KLANG festivals fotograf, Alexander Banck-Petersen her

 

SCENATET: Aspern Suite / Foto: Alexander Banck-Petersen, KLANG

 

English Version

21 June 2018

Press photo, Jessie Marino: Nice Guys Win Twice

As the first Danish ensemble ever, SCENATET has been invited to one of the most important festival events worldwide, the Darmstadt Summer Course for New Music in Germany, where the ensemble will present

the world premiere of Jessie Marino’s Nice Guys Win Twice. The premiere of the socially debating and sharply humorous piece marks an absolute climax for SCENATET this season, and will kick off an international tour to the most cutting-edge festivals worldwide.

 

Press photo, Jessie Marino: Nice Guys Win Twice

Serious clinch with 'fake news', political prattle and modern media

On July 17, a close collaboration between SCENATET, American composer Jessie Marino, and video artist Constantin Basica culminates. Here, SCENATET performs the world premiere of Marino's multimedia explosion Nice Guys Win Twice, that with humor and sharp aesthetics nags at and comments on the political climate (especially in the United States) and the use of modern media, focusing on the phenomenon of 'fake news'. The piece is co-commissioned by the most important festivals of contemporary music in Europe, initiated by the Darmstadt Summer Course for New Music. Because of the great interest, the work is extraordinarily performed twice at the festival for an expected audience of more than 1000 people. 

Every year, Darmstadt Summer Course attracts international musicians, composers, educators and students of contemporary music in large numbers from more than 50 different nationalities, and the spectacular concert program accompanies workshops, lectures and much more.

After SCENATET's two performances on 17 and 18 July at Darmstadt Summer Course for New Music, SCENATET and Jessie Marino will go on tour throughout Europe - with the next stop in October at the Transit Festival in Belgium, and later G((o))ng Tomorrow in Copenhagen.

 

Read more about Nice Guys Win Twice

and the international tour here

 

Already now you can see a teaser for the show

- find it right here

 

SCENATET, Aspern Suite / Photo: Alexander Banck-Petersen, KLANG

Beautiful. Melodramatic. Mysterious

With the sound of rumbling, scorching trains in the background, between 6 and 8 June SCENATET invited four crowds of audiences into the alternative venue Pumpestationen at Dybbølsbro in Copenhagen. Here, as part of the KLANG festival, SCENATET presented the world premiere of a completely new staging of Salvatore Sciarrino’s musical drama Aspern Suite, created and directed by SCENATET's artistic director Anna Berit Asp Christensen.

In water to the ankles, SCENATET took the audience into a dark, captivating universe and a mysterious tale with threads far into the inspirational source for the musical work - Henry James' novel The Aspern Papers. The almost endless ovations of the audience at the premiere resonated in the press, that wrote:

 "KLANG Festival ended with an insanely beautiful combination of desperate bel canto in slow motion and delicate, transparent sounds." (Politiken, 08.06.18)

 

You can read the entire of Politiken’s review here

(in Danish, for subscribers),and you can also read the online music magazine Seismograf's reactions to the Aspern Suite here

 

See the captivating photos from Aspern Suite captured by KLANG festival's photographer, Alexander Banck-Petersen here

 

SCENATET, Aspern Suite / Photo: Alexander Banck-Petersen, KLANG

 

SCENATET is on Instagram! Follow us here

---

 

SCENATET is supported by Statens Kunstfond, Dansk Komponistforening & Knud Højgaards Fond.